Fantastický Master Class Alfreda Brendela

Být přítomen na MasterClassu Alfreda Brendela je snem mnoha klavíristů. A to dokonce i v případě, že se nejedná přímo o MasterClass klavírní.

Alfred Brendel | Obrázek: PragueVisitor.eu

V úterý 19.3  se všichni po hudbě lačnící, sešli v Sukově síni pražského Rudolfina a napjatě očekávali blížící se přítomnost velkého umělce. O okamžiku, kdy sál zcela spontánně ztichl, otevřely se dveře a pomalu, ale přesto s energií kráčel mistr Brendel směrem k nám. Vřele se usmíval, usedl na židli u pódia a otevřel partituru díla, o kterém měla být celý večer řeč. To jest Klavírní Trio č. 1 B dur od Franze Schuberta. Alfred Brendel, velký znalec Schubertovy hudby přivítal potleskem ty, se kterými bude celý večer na tomto díle pracovat a to Trio Incendio ve složení: Karolína Františová (klavír), Filip Zaykov (housle), Vilém Petras (violoncello).

Trio Incendio | Obrázek: Facebook Tria Incendia

Tato mladá trojice studentů pražské HAMU má na své teprve tříleté trvání skutečně úctyhodné výsledky. V roce 2017 Trio Incendio zvítězilo v prestižní soutěži Gianni Bergamo Classic Music Awardve Švýcarsku a stalo se vítězem soutěží v Cremoně, ve Florencii a v Praze. Probojovalo se mezi 10 nejlepších ansámblů Soutěže ARD v Mnichově, je členským souborem European Chamber Music Academy, což jim dává možnost rozvíjet se na mistrovských kurzech po celém světě.A věřím, že právě z mistrovského kurzu s Alfredem Brendelem bude Trio Incendio čerpat cenné zkušenosti po celou dobu svého trvání.

V úvodu jsme vyslechli celou první větu Allegro moderatoa po krásném interpretačním dojmu a potlesku, se zdálo, že A. Brendel bude mít jenom pár míst, které třeba vylepšit. Nestačili jsme se však divit. V prvé řadě se dotkl práce s časem, poukázal, že rytmus nemusí být tolik restriktivní jako u Beethovena, lehké změny v tempu se u Schuberta připouští. V šestnáctinových bězích nabádal k soustředěnému vyslovování každé noty, nehrát rychlé pasáže jen technicky jako etudu. Delší dobu se věnoval krásnému tématu, které zaznívá nejprve ve violoncellovém partu, snažil se ve zpěvu naznačit něžnost a poetiku tohoto tématu a opakovaně se pokoušel cellistu dovést k dokonalému provedení. Vlastně v jeho zpěvu a v témbrově různém pěveckém naznačování hudby tkvěl podle mého názoru největší přínos celého večera. Když slyšíte A. Brendela zpívat jednotlivé melodické úseky, najednou víte přesně, jak je zahrát. A to se Triu Incendiu po několika opakováních opravdu podařilo.

V překrásné druhé větě Andante un poco mosso jsme se opět mohli přesvědčit, že Franz Schubert je jedním ze skladatelů, který byl obdarovaný tou nejryzejší schopností nás okamžitě dojmout. Do ústředního tématu úžasně zakomponoval píseň původem ze Švédska. Vedoucí úlohu zde mají především smyčce, které nesou tuto melodii v nejrůznějším obměňování.A.Brendel velice upozorňoval na silnější procítění dlouhých not…,,milujte dlouhé noty!“ s úsměvem, ale naléhavě vybízel.

Ve třetí větě Scherzo chválil klavíristku pro brilanci v pasážích, ale opět varoval před pouhým technickým hraním. Jednotlivé plochy opět chtěl ode všech slyšet více zpěvně, i když je střední část laděna v typicky tanečním duchu.

Dílo uzavírá Rondo v tempu Allegro vivace a přesto, že ho Schubert zkomponoval v bolestném závěru života, je slyšet žertovný nádech a svěžest. Klavírní part je doveden na virtuózní úroveň, celé dílo vznešeně vrcholí v ostře oddělovaných osminách a dvěma akordy ve fortissimu. A. Brendel v této větě kladl důraz na přechody a transpozice a nutnost vystavět je logicky a rozpoznatelně. Klavíristku povzbudil k místy větší pedalizaci a ostatní k citlivějšímu vnímání důležitosti poslední noty pod obloučkem.

Z časových důvodů mistr Brendel velice vřele poděkoval Triu Incendiu (jež mimochodem bylo naprosto perfektně připravené) za výbornou spolupráci a za našeho mohutného potlesku, plného vděčnosti a uměleckého nadšení odkráčel ze Sukovy síně. Master Class Alfreda Brendela na skladbě F. Schuberta můžeme vnímat i jako obrovské poselství v soustředění na maximální zpěvnost v každém instrumentálním díle a je tak bohatstvím a odkazem pro všechny, kteří to s vážnou hudbou myslí opravdu vážně.

Lenka Grešová je absolventkou Pražské konzervatoře a také současnou studentkou klavírní pedagogiky na brněnské JAMU. V současné době vyučuje na ZUŠ v Poděbradech hru na klavír.

Zatím žádné komentáře

Odpovězte (Zanechte svůj komentář)

Vaše E-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete využít tyto HTML tagy a prvky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co