Klášter v Teplé přivítal hvězdné duo Martin Kasík a Kateřina Kněžíková

Kateřina Kněžíková a Martin Kasík během Chopinova festivalu 2017 | Foto: Jiří Pužej

Již podruhé v řadě se v programu Chopinova festivalu objevil večerní recitál v klášteře v Teplé. Nově obnovený Modrý sál letos hostil sopranistku Kateřinu Kněžíkovou, ženu velmi známého basbarytonisty Adama Plachetky, za klavírního doprovodu Martina Kasíka.

Již příchod Kateřiny Kněžíkové napověděl, že recitál nebude primárně jen o sopranistce, nýbrž o samotné hudbě. Právě tento skromný přístup a veškerá pokora vůči autorovi i doprovázejícímu Kasíkovi vybarvila zážitky z tohoto recitálu do ještě světlejších barev, než se mohlo na první pohled zdát.

Výběr Dvořákových Milostných písní op. 83 byl jediným českým cyklem večera. Slova této Dvořákově kompozici dodal Gustav Pfleger-Moravský, aby mohla být někdy kolem roku 1889 poprvé vydána. Byl to nejen velmi dobře zvolený výběr písní, ale také jejich logicky zvolené pořadí, které vedlo k proměnlivosti recitálu. Zatímco první z písní V tak mnohém srdci mrtvo jest mohl posluchač zaslechnout drama, ve kterém Kněžíková předvedla svou skvělou vokální techniku, třetí píseň Já vím, že v sladké naději přinesla romantičtější, komornější a intimnější atmosféru, která se znovu proměnila ve čtvrté z písní, pojmenované jako Zde v lese u potoka.

Chopinovy Písně op. 74 jsou propracovanější než Dvořákovy písně a v jistých částech mají tendenci přebírat z koloratury. Tyto typicky chopinovsky melancholické skladby oplývají technickou náročností i folklórním nádechem, pod jehož vlivem Chopin tvořil snad po celou svou skladatelskou dráhu. Kněžíková opět rozezněla svůj nádherný soprán a přidala spontánnost do dynamických oblouků. Chopinovo klavírní Nokturno cis moll op. 27 č. 1 pak v podání Kasíka nabídlo přesně to, co správná Chopinova klavírní interpretace má mít. Intimitu i expresivnost, naivitu i melancholii, využití agogiky i barevnosti klavíru, to vše umí Kasík v Chopinově hudbě probudit.

Faurého Reve d´Amour, skládající se ze 4 nádherných lyrických balad, jistě čerpá z Francouzského folklóru. V pomyslné lince jazyků francouzština velmi šikovně doplnila češtinu v Dvořákově díle, přičemž Chopin se musel s češtinou setkat alespoň při své návštěvě Mariánských Lázní, a polštinu v Chopinově vlastním díle. Francie pak byla jeho druhým domovem po polské Varšavě a jeho život ukončila právě Paříž.

Láska a život ženy op. 42 od Roberta Schumanna pak nabídl také skladby v němčině. Poměrně typický romantismus této Schumannovy sbírky písní přinesl změnu oproti Chopinově osobitém romantismu, přinesl více energie a dramatu. Nelze říci, že by Chopil dramatem či snad energií šetřil, právě naopak, Chopinova díla byla velmi umírňována jeho melancholickou povahou. Chopinovo Nokturno Des dur op. 27 č. 1 pak ještě naposled dalo volné ruce Kasíkovi coby klavíristovi, aby ukázal svou nebývale půvabnou interpretaci Chopina. Nádherně barevný zvuk Kasík doplnil pro klavíristu až idylickým pianissimem ve fioriturách i srozumitelným frázováním.

Lisztovy 3 Petrarcovy sonety S. 270 donutily Kněžíkovou soustředit se nejen na skvělou interpretaci, ale také na technické provedení skladeb. Liszt vždy okázale inklinoval k technické náročnosti a proto není velkým překvapením, že i ve skladbách jiného charakteru, než jsou klavírní etudy, se tato vysoká obtížnost objevuje. Zde však dokázal velmi dobře skloubit technickou náročnost a atmosféru romantismu, intimitu a melancholii. Jako poděkování za velký potlesk Kněžíková s Kasíkem přidali Dvořákovu Strunu naladěnou a po takto povedeném recitálu se opravdu jednalo o velmi sladkou třešeň na vrcholu mistrovského dortu.

Pěvecký recitál

22. srpna 2017

Kateřina Kněžíková (ČR) – soprán
Martin Kasík (ČR) – klavír

A. DVOŘÁK:
Milostné písně op. 83 (výběr)
– V tak mnohém srdci mrtvo jest
Kol domu se teď potácím
Já vím, že v sladké naději
Zde v lese u potoka
– V té sladké moci očí tvých

F. CHOPIN:
Písně op. 74 (výběr)
Moja Pieszczotka
Smutna rzeka
Piosnka litewska
Wojak

Nokturno cis moll op. 27 č. 1

G. FAURÉ:
Reve d´Amour
Les Berceaux
Chanson d´Amour
Aurore
Aprés un Reve

R. SCHUMANN:
Láska a život ženy op. 42 (výběr)
Seit ich ihn gesehen
Er, der Herrlichste von Allen
Du Ring an meinem Finger
Süsser Freund, du blickest
– Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

F. CHOPIN:
Nokturno Des dur op. 27 č. 2

F. LISZT:
3 Petrarcovy sonety S. 270
Benedetto sia ´l giorno
Pace non trovo
I vidi in terra angelici costumi

Mladý český New Age klavírista, skladatel a klávesista, zajímá se především o klavírní hudbu jakýchkoli žánrů. V současné době studuje na bostonské Berklee College of Music a je šéfredaktorem tohoto portálu.

Zatím žádné komentáře

Odpovězte (Zanechte svůj komentář)

Vaše E-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete využít tyto HTML tagy a prvky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co