Ohlédnutí za letošním ročníkem smetanovské soutěže

Vyhlášení výsledků smetanovské soutěže | Obrázek: archiv MSSP (piano-competition.com)

Třetí březnový víkend jsme se s Klaviaturou vydali do Plzně, užít si alespoň závěrečné klavírní klání letošních finalistů druhé a třetí kategorie oblíbené Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže. V sobotu večer se ve Velkém sále Měšťanské besedy konalo finále 3.kategorie, kam se probojovaly tři české klavíristky a jeden klavírista z Ruska. Čekal nás velkolepý program, ve kterém každý z finalistů zahrál zvolený klavírní koncert za doprovodu Plzeňské filharmonie pod taktovkou Tomáše Braunera.

Celé finále zahajovala Michaela Augustinová s Klavírním koncertem pro klavír a orchestr G dur op.58 Ludwiga van Beethovena. Po trochu nesmělém začátku se dokázala již plně ponořit do hry, předvedla jiskřivou prstovou techniku i krásné procítěné lyrické pasáže. Dařilo se jí hluboce se soustředit na hlubší smysl skladby, závěr předvedla krásný a velkolepý.

Valentin Popov z Ruska pojal Beethovenův Koncert tentokrát Es dur op.73 velmi energicky a mužně. Uchvátil velikým soustředěním v pianissimových pasážích, vysoce cítil rytmus a tep skladby. Sklidil veliký aplaus.

Třetím koncertem nás provedla Lucie Valčová, do Koncertu f moll od F. Chopina byla silně vtažena od prvních tónů orchestru, pod jejími prsty jsme slyšeli zvučný, znělý tón prodchnutý energií a odhodláním podat co nejlepší výkon. Fantasticky citlivě interpretovala ústřední téma Larghetta, její fioritury byly excelentní.

Závěr večera patřil Johanně Hanikové, která se zhostila Schumannova Koncertu a moll op.54 s vysokou plasticitou a rozmanitou tónovou barevností, skvěle držela dramatickou linku ve větších plochách. Nádherně prožila lyriku skladby, agogické změny, měla fantasticky zvukově vyrovnané portamentové pasáže.

V neděli dopoledne jsme byli svědky závěrečného kola 2. kategorie, ve které zvítězil Oleksii Aleinikov z Ukrajiny a klavíristka Zhexian Wu z Číny.

Odpoledne se konalo slavnostní zakončení soutěže –předávání cen s následným koncertem vítězů, který byl pro nás opravdu fantastickým zážitkem. Již první, korejský klavírista Geonhee Lee ohromil publikum Lisztovou La Campanellou, taktéž další, teprve dvanáctiletý Johann Zhao z Rakouska na Chopinově Etudě Ges dur předvedl na svůj věk mimořádnou technickou zručnost.

Až mysteriózní zážitek posluchače čekal během skladby Motýli v květinách od B. Martinů v podání Kateřiny Potocké, na její průzračnost a nádheru tónu ve velkých plochách se nedá zapomenout, její hra působila doslova uhrančivě.

Valentin Popov dokázal v Lisztově Uherské Rapsodii č.12 dostat z nástroje neuvěřitelně mohutný zvuk, jeho omračující technika vyvolala po skončení nejedno zvolání „Bravo.“

Poté vystoupila křehká Michaela Augustinová, jež velmi překvapila nevšední skrytou energií v Transcendentální etudě f moll F. Liszta, technicky bravurně zvládnutou.

Předposlední vystoupení, konkrétně od Johanny Hanikové, příjemně naladilo publikum prostřednictvím její interpretace skladby V Čechách (Sny) a Etudy gis moll, obě od B. Smetany. Haniková nadchla svou absolutní vyvážeností úhozu v pianissimu.

Závěr celého odpoledne patřil vítězce 3. kategorie Lucii Valčové, která zcela fantasticky zahrála další dílo od B. Smetany, a to Fantazii na české národní písně, a svým skvělým provedením tak důstojně uzavřela letošní skvělý 32. ročník Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže.

——-

Zde přinášíme podrobný program koncertu.

Koncert vítězů mezinárodní smetanovské klavírní soutěže 2016

1.cena, 1.kategorie: Geonhee Lee (14 let) Korea

 • B. Smetana: Polka a moll(České tance)
 • N. Paganini-F. Liszt: Etuda gis moll La Campanella

1.cena, 1.kategorie: Johan Zhao (12 let) Rakousko

 • F. Chopin: Valčík č. 14 e moll op. posth., Etuda Ges dur op.10 č.5

3. cena, 2.kategorie: Kateřina Potocká (19 let), ČR

 • B. Martinů: Motýli v květinách (Motýli a rajky)

2.cena, 2.kategorie: Kristýna Donovalová (20 let) ČR

 • B. Smetana: Polka f moll, Polka Fis dur (Salonní polky)

1.cena, 2.kategorie: Zhexian Wu (18 let) Čína

 • F. Liszt: Tarantella

1.cena,2.kategorie:Oleksii Aleinikov(20 let) Ukrajina

 • S. Rachmaninov: Moment Musicaux e moll op.16 č.4

2.cena, 3.kategorie: Valentin Popov (24 let) Rusko

 • F.Liszt: Uherská rapsodie č.12

2.cena, 3.kategorie: Michaela Augustinová(20 let)ČR

 • B. Smetana: Prchavé vidiny
 • F. Liszt: Transcendentální etuda f moll

2.cena, 3.kategorie: Johanna Haniková (22 let) ČR

 • B. Smetana: V Čechách( Sny), Etuda gis moll

1.cena, 3.kategorie: Lucie Valčová (28 let) ČR

 • B. Smetana: Fantazie na české národní písně

                          ——

Celkové výsledky soutěže:

Výsledky 1.kateqorie / Results of the 1st category

Zhao Johann, Austria              1. cena / 1 st Prize
Lee Geonhee, Korea               1. cena / 1 st Prize
Martinka Filip, ČR                    2. cena / 2nd Prize
Mojzešová Marie Viola ČR       2. cena / 2nd Prize
Fišerová Daniela ČR                2. cena / 2nd Prize
Belan Iuliia Russia                   2. cena / 2nd Prize
Praženica Pavol ČR                 3. cena / 3rd Prize
Wang Yingqi China                  3. cena / 3rd Prize

Čestné uznání / Certificate of Merit:
Prokopczuk Grzegorz Marek Poland

Výsledky 2.kateqorie / Results of the 2nd category

Aleinikov Oleksii Ukraine         1. cena / 1 st Prize
Wu Zhexian China                   1. cena / 1 st Prize
Donovalová Kristýna ČR          2. cena / 2nd Prize
Potocká Kateřina ČR         3. cena / 3rd Prize

Výsledky 3.kateqorie / Results of the 3rd category

Lucie Valčová ČR                   1. cena / 1 st Prize
Johanna Haniková ČR            2. cena / 2nd Prize
Michaela Augustinová ČR        2. cena / 2nd Prize
Valentin Popov Russia             2. cena / 2nd Prize

Lenka Grešová je absolventkou Pražské konzervatoře a také současnou studentkou klavírní pedagogiky na brněnské JAMU. V současné době vyučuje na ZUŠ v Poděbradech hru na klavír.

Zatím žádné komentáře

Odpovězte (Zanechte svůj komentář)

Vaše E-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete využít tyto HTML tagy a prvky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co