RECENZE: Olga Scheps si s Chopinem vskutku rozumí

Olga Scheps během Firkušného festivalu v Rudolfinu | Obrázek: Zdeněk Chrapek, Pražské jaro

Olga Scheps, rusko-německý klavírní talent a příslib do budoucnosti. Rodačka z Moskvy, jež s rodiči ve svých šesti letech odešla do německého Kolína, měla hudební zázemí již ve velmi útlém věku, především díky svému otci, klavíristu a pedagogu kolínské Hochschule für Musik und Tanz. Významné osoby pianistického světa se však v jejím životě jen hemžily. Na kolínské Academy of Music studovala hru na klavír pod vedením prof. Pavla Galilova, významný vliv na rozvoj tehdy ještě spíše mladé interpretky ale měli také Arie Vardi, Dmitri Bashkirov, Andrei Gavrilov nebo Alfred Brendel.

Po obrovském úspěchu především svých chopinovských alb, za která obdržela několik nominací a cen, vystavěla svůj čtvrteční (24. listopadu 2016) pražský recitál především z děl rodilého Varšavana. Jeho tvorba dominovala celému večeru, který v oficiálním programu uzavřela hudbou krajana ze své rodné země, Prokofjevem.

Chopinova Balada č. 1 g moll op. 23 je skladbou, jíž Chopin propůjčil svůj osobitý cit pro harmonii i rytmické a výrazové prvky. Scheps využila pestrobarevnosti tónů zdejšího Steinwaye, přičemž ani ve výrazných pianissimech nevyužívá levého pedálu. Vyhrávky a artikulace technických pasáží v pianissimu jsou poměrně znělé, Scheps je agogicky připravená a přesná i v těch nejlyričtějších pasážích. Už tak zajímavou interpretaci pak dokresluje svou řečí těla.

Chopinova Sonáta č. 3 h moll op. 58 je asi nejhranější z Chopinových sonát, přesto patří mezi spíše méně časté prvky koncertního repertoáru. Chopinovy sonáty obecně jsou málo známá díla a zakomponovat je do svého programu vyžaduje odvahu, dává to ale také prostor vlastnímu pojetí skladby, které publikum nemá možnost srovnávat s legendami světové klavírní interpretace. Interpretace německé klavíristky je plná technických lahůdek, kterým je pomyslnou třešničkou na dortu především um neskutečně přesných a artikulačně vyrovnaných pasáží v naprostém pianissimu, bez jakékoli, ani sebemenší, chyby. Zaujetí skladbou i osudem Chopina je patrné na velmi osobité práci s expresivností vlastních pohybů. Přece jen to nejsou pouhé ruce, které mohou vyjádřit postoj interpreta, a Scheps, plná mládí a energie v pozitivním slova smyslu, této možnosti zdá se přirozeně využívá. Očividné je především zaujetí, s jakým Němka Chopina interpretuje. Některé části však ještě nekomunikuje jasně, to lze ale koneckonců přisoudit věku, neboť mnoho z Chopinových děl člověk plně pochopí v pozdějších letech. A na rozdíl od Chopina, zchváceného hádkami s George Sand a také zdravotními problémy, které jej ve vlnách přepadaly po celý jeho dospělý život, je Scheps plná energie a záře, kterou s obrovskou vděčností předává svému publiku.

Tklivě romantická, obrazotvorná a nejasná, uvolněná, však krásná, efektní a především lyrická. Tak lze charakterizovat Chopinovu Fantasii f moll op. 49. Toto závažné a velmi ceněné dílo Scheps pojala s lyrickou zasněností, však vážně a popuzeně. Tóny této fantastické kompozice z pod rukou ruské rodačky prostupují duší posluchače. Především intimní části, dynamicky i citově introvertně provedené, barevně rozmanité jsou charakteru Chopina velmi blízké a Scheps jim věnovala náležitou pozornost. Pochodová část v začátku skladby i revoluční píseň, jež dala inspiraci Chopinově (vlastní) fantazii, tvoří jakýsi protipól, dramatickou linku jinak převážně lyricky a intimně laděného díla. Skladba v podání Scheps působí opravdu jako sen či velmi živá myšlenka, až po okraj naplněná romantickou představivostí. Artikulačně velmi propracovaný projev i technicky bravurně zvládnutá interpretace nabízí především výborný cit a prožitek, jen již zmíněné životní zkušenosti mohou posunout interpretku tam, kam Chopin svou skladbu náležitě lokalizoval. Zaujetím a soucitem prodchnutá skladba s odhodláním v temnější, šedé atmosféře dramatických linek byla překrásným rozloučením s polským géniem romantismu.

Celé vystoupení klavíristka zakončila Prokofjevovou Sonátou č. 7 B dur op. 83. Tato kompozice, společně se sousedními dvěma sonátami někdy pojmenovávaná úslovím „válečná“, je kompozicí ovlivněnou již dávným pozdním romantismem i nastupující modernou. V útrobách notového záznamu lze najít prvky jazzu i disharmonických budoucích stylů. Skladba, jež není tím nejoblíbenějším šálkem kávy řady interpretů, vybízí k dramatickému pojetí, hloubce a pochopení. Právě hloubka či až nadpozemské zaujetí jsou atributy, které k interpretaci německé klavíristky perfektně sednou. Melodické linky vystavěné s noblesou i temnem v duši doprovodila svou charakteristickou řečí těla, která oproti chopinovsky rozvláčnému fantazírování výrazně potemněla. Interpretační komunikací, jež byla velmi zřetelná a skvěle formulovaná, mohla Scheps naivně přesvědčit o znalosti Prokofjevovy doby v její rodné zemi, kterou ale sama nemohla mít šanci podrobně poznat.

Olga Scheps spojila nadšení Chopinovou hudbou a pochopení Prokofjeva s herectvím, které ještě více vykresluje interpretčiny postoje v těch či oněch pasážích a s neskutečně elegantním a uhlazeným postojem a vystupováním zůstává posluchačstvo s podivem, jak neskutečně zajímavě tato mladá německá klavíristka představuje již mnohokrát „nepřekonatelně“ interpretovaná díla. A ač stále zůstávají lehké skulinky, na kterých bude Němka pravděpodobně ještě více pracovat, celý večer byl strhující a pořadatelé znovu, ostatně jako během letošního ročníku zatím pokaždé, potvrdili svůj um v organizaci festivalu. Bravo!

Mladý český New Age klavírista, skladatel a klávesista, zajímá se především o klavírní hudbu jakýchkoli žánrů. V současné době studuje na bostonské Berklee College of Music a je šéfredaktorem tohoto portálu.

Zatím žádné komentáře

Odpovězte (Zanechte svůj komentář)

Vaše E-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete využít tyto HTML tagy a prvky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co